Er zijn verschillende methoden die je kunt gebruiken bij het schrijven van je sollicitatiebrief of het voorbereiden op je sollicitatiegesprek. MidP bundelt ze voor jou op deze pagina. Ken jij een goede methode die je zou willen delen met je collega’s? Tip ons dan via ons contactformulier.

 • Algemene sollicitatietips;
 • De AIDA-methode;
 • De STARR-methode.

algemene sollicitatietips

Sla de vacaturetekst op
Stel je voor. Een paar weken geleden solliciteerde je op die leuke functie en (…trommelgeroffel) nu ben je uitgenodigd op gesprek. Super! Je besluit je goed voor te bereiden op het gesprek, maar tot je schrik kom je er achter dat de vacaturetekst niet meer op het internet te vinden is -en jij bent ‘m vergeten op te slaan. Je hebt geen idee meer wat ze precies vroegen voor de functie en bellen om dat na te vragen zie je niet zo zitten.Voorkom deze frustratie: Sla de vacaturetekst op als je solliciteert.

Bereid het telefoongesprek voor
Als je een werkgever wilt bellen met vragen over een functie, maar je dit telefoontje best wel een beetje spannend vindt; bereid je dan goed voor. Denk goed na over de vragen die je wilt stellen en maak eventueel een ‘belscript’ (waarin je beschrijft wat je  wilt zeggen). Zorg ervoor dat je je tekst kunt dromen. Zo voorkom je dat je met je mond vol tanden staat op het moment suprême. Als de vacaturetekst erg volledig is en je eigenlijk geen relevante vragen hebt, overweeg dan of je het bellen misschien beter kunt laten zitten.

Maak je cv netjes en overzichtelijk
Een werkgever krijgt op één vacature vaak een grote stapel reacties. Vaak vindt de eerste selectie plaats op basis van het cv. Als jouw cv druk, rommelig en onoverzichtelijk is, zal degene die de selectie maakt al gauw door gaan naar de volgende. Zorg er dus voor dat de lay-out en de inhoud helder zijn en niet teveel speurwerk vragen van de lezer. Uiteraard zijn spelfouten uit den boze. Probeer je cv op maximaal twee kantjes te houden. Om inspiratie op te doen zou je een aantal cv’s van ‘concullegae’ kunnen bekijken in onze cv-database

Laat iets van jezelf zien in je brief
Natuurlijk ben je empathisch, hardwerkend, loyaal, creatief, een doorzetter, flexibel, een teamplayer, etc., probeer in je brief echter iets te zeggen over wie jij écht bent als persoon. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar een persoonlijk tintje blijft de lezer van je brief beter bij dan een rijtje bijvoeglijk naamwoorden. Bovendien krijgt de lezer zo een voorproefje van wat hij/ zij in huis haalt als jij de nieuwe werknemer wordt. 
 
Wacht niet tot de laatste dag
Soms besluiten organisaties om een vacature eerder te sluiten, omdat ze voldoende reacties hebben ontvangen. Als jij de baan erg graag wil, wacht dan niet tot de laatste dag. Het zou teleurstellend zijn om er dan achter te komen dat je niet meer kunt reageren.
 
Denk op tijd na over welke kleding je wilt aandoen
Je bent uitgenodigd! Maar wat ga je aantrekken? De kleding die je aantrekt, draagt bij aan wat jij uitstraalt en welke eerste indruk je maakt. Kies kleding die past bij de cultuur van de organisatie waar je wilt gaan werken, maar zorg ook dat het kleding is waar jij je prettig in voelt. Stel dit niet uit tot de laatste dag, om te voorkomen dat dan blijkt dat jouw favoriete trui in de was zit -en de paniek toeslaat. Als je twijfelt over kleding (is deze rok te kort? de blouse te informeel?) vraag dan ook de mening van anderen. 
 
Neem alles nogmaals door
Lees opnieuw je brief, je cv, de vacaturetekst, bekijk de website van de organisatie en eventuele andere informatie die je hebt. Zo heb je weer helder voor ogen wat je ook alweer hebt verteld over jezelf. Bedenk ook vast welke vragen zij aan je kunnen gaan stellen over je brief en cv -en wat jouw antwoord hier op kan zijn. 
 
Bereid je voor op ‘standaard’vragen
Een aantal vragen worden in veel sollicitatiegesprekken gesteld. Wat zijn jouw sterke kanten en waar moet je je nog verder in ontwikkelen? Wat voor persoon ben jij binnen een team? Waar zie je jezelf over een paar jaar?  Waarom wil je met deze doelgroep werken? Waarom heb je specifiek bij deze organisatie gesolliciteerd?  Zorg dat je hier van tevoren over hebt nagedacht. Als je het moeilijk vindt om jouw sterke en zwakke kanten te benoemen, vraag dan eens aan de mensen om je heen wat hen opvalt aan jou. 
 
Weet met wie je het gesprek hebt
Vaak krijg je bij de uitnodiging ook informatie over met wie je het gesprek zult hebben. Je kunt van tevoren vast kijken welke functie zij hebben in de organisatie. Onthoud in ieder geval de namen goed (schrijf ze desnoods even op een papiertje), zodat je direct de juiste namen kunt noemen bij de receptie. Dat is vooral fijn als degene met wie je het gesprek hebt toevallig bij de receptie staat.
 
Bereid vragen aan je gesprekspartners voor
Waarschijnlijk wordt tijdens het gesprek gevraagd of je nog vragen hebt over de functie of over de organisatie. Bereid dit voor, en zet de vragen die je hebt op papier. Dan kun je dat er bij pakken tijdens het gesprek; fijn als je door de spanning even niet meer kunt bedenken wat je ook alweer wilde weten. Het staat geïnteresseerd als je vragen hebt over de functie of organisatie. Zorg er wel voor dat het relevante vragen zijn. Soms wordt tijdens het gesprek al uitgebreid verteld over de functie en de organisatie en zijn al je vragen al beantwoord. 

AIDA-methode

AIDA staat voor:
A = Attention: vergroot de aandacht met een originele eerste zin
I = Interest: wek interesse en maak de overeenkomsten tussen jou en de vacature duidelijk
D = Desire: vergroot het verlangen en de gedachte dat jij de geschikte kandidaat bent
A = Action: activeer de lezer tot actie; jou uitnodigen voor een sollicitatiegesprek

Het AIDA-model wordt veel toegepast in de marketing om mensen te overtuigen over te gaan tot actie. Dat wil je ook bereiken met je sollicitatiebrief. Je kunt het AIDA-model in je sollicitatiebrief als volgt gebruiken:

Aandacht trekken (Attention)
Door middel van je sollicitatiebrief zul je de aandacht van de lezer moeten trekken om op te vallen tussen alle andere brieven (in de psychologie zijn dit er véél!). Allereerst zorg je er natuurlijk voor dat je brief een goede algehele indruk maakt: hij is netjes verzorgd (laat je brief altijd checken voordat je hem de deur uit doet, je leest gemakkelijk over je eigen spelfouten heen) en bevat alle nodige elementen. Van groot belang voor het direct trekken van de aandacht is een opvallende, creatieve binnenkomer/ eerste zin. Besteed hier voldoende aandacht aan.

Promotie van jezelf (Interest)
Breng hier de meest relevante elementen uit je studie  en/ of loopbaan en vaardigheden naar voren en belangrijk: benoem deze naar aanleiding van de werkzaamheden die in de vacaturetekst staan. Probeer dit wel bondig te doen, waak voor langdradigheid. De lezer moet denken: dit is een interessante kandidaat, die voldoet aan onze eisen.

Verlangen opwekken (Desire)
De D van ‘desire’ in de AIDA-formule staat voor het opwekken van verlangen naar een product/ dienst bij een klant. In de sollicitatiebrief is dat het verlangen naar een ontmoeting of een oriënterend gesprek. Daarom beschrijf je hier redenen waarom jij geschikt bent, zodat de werkgever overtuigd raakt dat ze jou moet hebben en ernaar verlangt om je beter te leren kennen.

Aanzetten tot actie (Action)
De laatste zin van je brief is de ‘finishing touch’. Als je je brief personaliseert en uitlegt waarom je specifiek bij deze organisatie wilt werken, scoor je bonuspunten. Laat dit dus niet onbesproken in je sollicitatiebrief; doe gedegen onderzoek naar  de unieke aspecten van de organisatie waar jij voor wilt werken en leg goed uit waarom jij zo graag onderdeel wilt uitmaken van deze specifieke organisatie. Het liefst eindig je hier ook met een goede, creatieve zin, zodat je ‘top of mind’ blijft. Tot slot vraag je om een reactie op je brief om de actie extra te stimuleren

STARR-methode

‘Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.’ Dit mag dan waar zijn voor de beleggingsbranche, voor je loopbaan is -in de regel- het tegendeel van toepassing. Waarom? Omdat jouw acties in het verleden een goede indicatie kunnen zijn voor jouw toekomstig handelen bij een nieuwe werkgever. Vanuit die gedachte is de STARR-methode ontwikkeld. Deze methode wordt regelmatig gebruikt in sollicitatiegesprekken om te kunnen vaststellen hoe jij omgaat met diverse situaties. 

Hoe werkt het?
De interviewer vraagt bij deze techniek naar situaties in jouw werkverleden en jouw gedrag in deze situaties. De letters van deze methode tonen de stappen aan waarmee deze techniek is opgebouwd:

S = Situatie
T = Taak
A = Aanpak
R = Resultaat
R = Reflectie

Voorbeeld
Je hebt via MidP gesolliciteerd op een psychologenfunctie. In de vacaturetekst staan enkele competenties centraal; er wordt oa gevraagd naar een sterk analytisch vermogen. Jij mag op gesprek komen (YES!) en de interviewer hanteert de STARR-methode bij het interview.

Situatie
De interviewer vraagt jou een situatie te beschrijven vanuit je werkverleden, waarin je jouw analytisch vermogen moest gebruiken. Hiervoor kan hij de volgende vragen stellen:

 • Kun je een situatie bedenken waarin je je
  analytisch vermogen moest aanspreken?
 • Bij welk organisatie werkte je toen?
 • Wanneer gebeurde dit?
 • Welke mensen waren erbij?

Reflectie
Hier wil de interviewer te weten komen of en zo ja wat jij hebt geleerd. Deze vragen kan hij daarbij stellen:

 • Vind je dat je effectief bent geweest?
 • Waaruit blijkt dat?
 • Heb je er van geleerd?
 • Zou je het de volgende keer anders doen? Hoe dan?
 • Vind je dat je nu een sterker analytisch vermogen hebt dan toen?
  Zo ja, waar blijkt dat uit?
Taak
Hierin probeert de interviewer duidelijk te krijgen wat precies jouw positie was tijdens de door jou beschreven situatie. Deze vragen kan hij hierbij stellen:
 •  Welke functie had jij in deze situatie?
 • Wat waren jouw taken?
 • Waar was je verantwoordelijk voor?
 • Wat verwachtten je collega’s van je?

Resultaat
Hier wil de interviewer achterhalen hoe effectief jij bent geweest in je aanpak. Deze vragen kan hij daarbij stellen:

 • Wat was jouw aandeel in de oplossing?
 • Wat was het resultaat van jouw specifieke aanpak?
 • Wat was het effect van jouw aanpak op jezelf?
 • Wat was het effect van jouw aanpak op anderen?

Aanpak
Hier wil de interviewer precies weten wat jij hebt ondernomen om de situatie het hoofd te bieden. Deze vragen kan hij hierbij stellen:

 • Wanneer kwam jij in beeld?
 • Welke actie heb je ondernomen in deze situatie?
 • Wat heb je concreet gedaan?
 • Wat waren op dat moment jouw gedachten?
 • Hoe voelde je je op dat moment? 

De STARR-methode wordt vaak gebruikt. Het geeft de interviewer een beeld van jouw gedrag en competenties. Het is gemakkelijk om deze techniek te oefenen; je kunt uit de vacaturetekst vragen destilleren en vervolgens antwoorden op bovenstaande vragen bedenken en uit je hoofd leren. Dan denk je al goed na over je eigen handelen en daar heb je altijd profijt van. Ook wanneer de STARR-methode niet zo concreet wordt toegepast, zul je veel vragen gemakkelijker kunnen beantwoorden door de STARR-methode te bestuderen.