POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsen geestelijke gezondheidszorg. Een hele mond vol. Deze functie is ontstaan in 2007 vanwege de toenemende vraag aan psychische hulp. Hierdoor worden mensen met psychische klachten vaak laagdrempelig, met een kortere wachttijd en dichtbij huis geholpen. Dit is een mooie kans voor een startende psycholoog op de arbeidsmarkt.

Wat doet de POH GGZ?

De POH GGZ zit vaak bij de huisarts in het gebouw en dat maakt het aanbieden van laagdrempelige hulpverlening mogelijk. Iedereen weet immers zijn/ haar huisarts te vinden en de lijntjes tussen de huisarts en de POH GGZ zijn kort. Tot het takenpakket van de POH GGZ behoren het signaleren, interveniëren en ondersteunen bij psychische problemen (in samenwerking met de huisarts). De werkzaamheden van de POH GGZ zijn gericht op het helder krijgen van de psychische aspecten van gezondheidsproblematiek, goede doorverwijzing en urgentiebepaling (triage), kortdurende begeleiding en psycho-educatie. De landelijke vereniging POH GGZ heeft ook een uitgebreide omschrijving gemaakt van het functieprofiel POH GGZ. Kortom de ideale functie voor een basispsycholoog met ambities in de voormalige eerstelijnszorg. ​

Geen big-registratie vereist

De POH GGZ is bijzonder geschikt voor basispsychologen omdat voor deze functie geen big-registratie benodigd is. In de huidige GGZ-opzet is de POH GGZ er voor de milde tot matig ernstige psychosociale problematiek. In de praktijk kun je echter van alles over de vloer krijgen. De POH GGZ is als het ware de voordeur van de GGZ. Het is dan ook aan de POH GGZ om een juiste inschatting te maken van de problematiek en diens ernst (een verantwoordelijke taak). Kort door de bocht geldt; als er sprake lijkt van een DSM-stoornis verwijs je door naar de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Indien dit niet het geval is, tracht je de klachten/ problemen met een kortdurende behandeling te reduceren. Al met al is POH GGZ een uitdagende, afwisselende en bovenal bijzonder leerzame functie. 

Kijk voor meer informatie over POH GGZ op de website van de landelijke vereniging POH GGZ: www.poh-ggz.nl en kijk op onze vacaturepagina voor het meest actuele POH GGZ vacature-overzicht