Apps zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven, iedereen met een smartphone (= nagenoeg iedereen) gebruikt ze. Ook de moderne psycholoog maakt gebruik van deze handige softwareapplicaties en om die reden zet MidP de meest bruikbare apps voor jou op een rij. 

Ken jij een goede app die nog niet in deze lijst staat? Tip ons dan via ons contactformulier.

Bruikbare apps

Abi(graits voor IOS en Android). Abi is een web-app speciaal gemaakt voor de omgeving van iemand met een depressie. Je kan hier tips en informatie vinden om de depressie bespreekbaar te maken en om ervoor te zorgen dat iemand zich gehoord en gezien voelt. 
 
Adem je in-Balanz (gratis en betaald) van ontwikkelaar In-Balanz voor IOS en Android.  De app is gemaakt voor mensen die een ontregelde ademhaling hebben agv diverse factoren. Denk hierbij aan hyperventilatie, angst- of paniekaanvallen, n.a.v. traumatische herinneringen, depressieve stemmingen of een langdurige periode van stress en spanningen. Er is een gratis versie en een betaalde versie. Gratis versie: de gratis versie heeft een “paniekknop”; als je hierop drukt, begeleidt een stem een ademhalingsoefening om weer rustig te worden. De gratis versie bevat ook een  symptomenlijst. Betaalde versie: de betaalde versie bevat een ademtherapie/ training van 80 dagen met 7 opeenvolgende oefeningen voor het herstellen van de natuurlijke buik/ flank ademhaling.

Assist Helpt is een app voor mensen met een autisme spectrum stoornis (gratis voor IOS en Android). Assist Helpt vergroot de zelfredzaamheid en zorgt met de app voor een duidelijke dagindeling. Voor begeleiders is de app een handig hulpmiddel: op afstand meekijken, taken toevoegen en bijsturen als dat nodig is. 

AutThere (gratis voor IOS en Android) is een sociale app voor jongeren met autisme.  De app stelt jongeren in staat om anderen met dezelfde interesses te vinden. Via de AutThere app kan met elkaar worden afgesproken. Op de app worden tevens activiteiten voor jongeren met autisme vermeld. De AutThere app is bedoeld om het sociale isolement, waar veel jongeren met autisme mee te maken hebben, te doorbreken.

A walk through dementia van Alzheimer Research UK (gratis voor Android). Met een virtual reality-bril ervaar je de problemen van Alzheimerpatiënten.

BackUp (gratis voor IOS en Android).  BackUp is een mobiele applicatie die je houvast kan geven bij zelfmoordgedachten. Deze app van 113online.nl bevat verschillende tools die je kunnen helpen een crisis te overbruggen of een volgende crisis te voorkomen. De app is interactief, dus je kunt er ook mee aan de slag als je BackUp wilt zijn voor iemand anders.

ClinTools (alleen voor IOS). Deze app kan je gebruiken bij het opstellen en uitvoeren van gedragsexperimenten, bijvoorbeeld tijdens een CGT behandeling. 
 
Daylio (gratis voor IOS en Android). Daylio is een gemakkelijke app om een stemming- en activiteitendagboek bij te houden.
 
DGT Onderweg (gratis voor IOS en Android). DGT onderweg is er voor cliënten die een DGT behandeling volgen, maar bevat sowieso veel vaardigheids- en mindfulness oefeningen.
 
Farmacotherapeutisch Kompas van Zorginstituut Nederland (gratis voor IOS en Android). In de app van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK), dat eens in de drie maanden wordt geactualiseerd, staan alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen (voorzien van adviezen en of zij dienen te worden voorgeschreven of niet), met uitzondering van informatie over homeopathie en sommige intramurale middelen. Het FK bevat daarnaast wetenschappelijke achtergrondinformatie en een link naar kosteninformatie.
 
Gedachtegrip (eerste week gratis, daarna eenmalig €2,99).  Deze app is gebaseerd op cognitieve therapie. Met een stappenplan leer je je denkvalkuilen herkennen en je automatische gedachten uit te dagen en te vervangen door meer helpende gedachten. Ook is er een dankbaarheidsdagboek. De invoeren kunnen makkelijk worden geëxporteerd in pdf om te delen met de therapeut. Deze app kan ook worden gebruikt als cliënten lang op een wachtlijst staan.
 
Goldstein ACT (gratis) van de stichting Werken met Goldstein voor IOS en Android.  De Agressie Controle Training app laat zien hoe je in zeven stappen boosheid in conflictsituaties omzet in positief sociaal gedrag. 1) Triggers; 2) Lichaamssignalen; 3) Ontspanningstechnieken; 4) Geheugensteuntjes; 5) Vooruitdenken; 6) Sociale vaardigheid; 7) Zelfevaluatie. Er wordt een samenvatting van de Agressie Controle Training gegeven, deze is beperkt qua informatie. Doelgroep jongeren.
 
Happy App (gratis) van HSK voor IOS. De HSK Happy App registreert, visualiseert en informeert de gebruiker met meer dan 100 tips over de verbetering van zijn/ haar gemoedstoestand op privé- en werkgebied. Tevens geeft de app toegang tot gratis ontspanningsoefeningen op de website van HSK
 
Headspace (de eerste 10 introductielessen van 10 minuten zijn gratis, daarna kan een uitgebreider pakket worden aangeschaft) voor IOS en Android. Headspace is een app voor begeleide meditatie/ mindfulness. Het betreft een cleane app, met een duidelijke uitleg, prettige lessen en een rustgevende stem. De app is in het Engels. 
 
Hoofdzaken (alleen voor IOS). De app Hoofdzaken is afgeleid van de Psymate™ app. Beide zijn ontwikkeld door de vakgroep Psychiatrie & Psychologie van Maastricht UMC+. Deze apps leren je grip krijgen op psychische klachten in het dagelijks leven. Hoofdzaken is niet gericht op specifieke klachten maar kan gezien worden als een algemene methode om psychische weerbaarheid te vergroten. Hoogleraren Jim van Os en Philippe Delespaul – beide ook betrokken bij PsychoseNet – ontwikkelden Hoofdzaken vanuit de gedachte dat eigenlijk iedereen baat heeft bij een betere psychische weerbaarheid.
 
Kairoz (betaald voor IOS). Kairoz is ontwikkeld door twee psychologen en helpt ouders en/ of verzorgers met het opstellen van een gestructureerd activiteitenschema voor kinderen. Door gebruik te maken van een positief feedback systeem, worden kinderen door de ouders en/ of verzorgers beloond wanneer ze zich aan het schema houden.
 
Mindfulness Coach-app (gratis) van VGZ (voor IOS en Android). Een prettige app die je helpt de mindfulnessoefeningen in je dagelijkse leven te integreren (je kunt de oefeningen in je agenda laten zetten). 


On Track Again 
(gratis voor IOS en Android). De Vlaamse organisatie ‘Zorg voor suïcidepogers’ heeft een app ontwikkeld om jongeren die een suïcidepoging hebben gedaan te helpen hun leven terug op de rails te krijgen. De app toont niet alleen de weg naar professionele hulp, maar laat ook zien wat je zelf kunt doen. Deze app reikt handvatten aan om moeilijke momenten door te komen. Je kunt er je eigen persoonlijke hulp-kit mee samenstellen.

Pacifica (gratis voor IOS en Android) is een Engelstalige app die je helpt om je angst te lijf te gaan met oefeningen die gebaseerd zijn op cognitieve gedragstherapie.

PanicShield (gratis voor Android). PanicShield (Engelstalige app) is er voor mensen die last hebben van paniekaanvallen.  De app bevat 4 verschillende modules: 1. een gids (psycho-educatie), 2. ademhalingsoefeningen, 3. interoceptieve exposure en 4. external exposure. 

PP G-Schema (gratis) van Drijver (voor Android). Een app waarin G-schema’s ingevuld kunnen worden. Deze kunnen vervolgens naar de therapeut verzonden worden, bijvoorbeeld per mail. In deze app is naast gebeurtenis, gedachten, gevoel en gedrag ook ruimte om gedachten uit te dagen en de geloofwaardigheid hiervan te toetsen.G-schema (gratis) van BOOT (voor IOS). Een app waarin men G-schema’s kan invullen en deze vanuit de app naar de therapeut kan sturen, bijvoorbeeld per mail. Het betreft een overzichtelijke basic app, met enkel de vijf G’s: gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag en gevolg. 

SAM(gratis voor IOS en Android). Sam staat voor Stress Autism Mate. Deze app helpt mensen met autisme met het herkennen en reguleren van stress. 
 
Sleepbot (gratis) voor IOS en Android. Het betreft een app voor slaapproblemen. Sleepbot houdt je geluiden en bewegingen bij en maakt je wakker op het moment dat je in een lichte slaap verkeert. Je stelt een alarmtijd in (bijvoorbeeld van 07.00-07.30) en binnen die tijd kijkt Sleepbot wanneer je veel beweegt en geluid maakt. Als je eenmaal wakker bent, zie je hoe je slaappatroon van die nacht is geweest. Uit de staafdiagram kun je vervolgens afleiden of je slecht of juist heel diep geslapen hebt.
 

Temstem (gratis voor IOS en Android). Temstem is er voor mensen die last hebben van stemmen. Met behulp van taalspellen helpt Temstem de cliënt om minder last van de stemmen te hebben.

Vlieg App (betaald) van Valk voor IOS en Android. Vrij uitgebreide app met veel informatie over angst in het algemeen en vliegangst in het bijzonder. De app bevat tevens informatie over vliegtuigen (statistieken) en tips die specifiek op vliegen betrekking hebben, zoals wat je moet doen bij turbulentie. Er zitten drie oefeningen op die je zelf kunt lezen of luisteren: een basissoefening, een uitgebreide oefening (20 minuten) en een visuele ademhalingsoefening.