Algemene voorwaarden 

 1. Voor het inschrijven voor intervisie via MidP
 2. Voor het inschrijven voor en deelnemen aan activiteiten van MidP
 3. Voor het plaatsen van vacatures op de website van MidP
 4. Voor activiteiten met korting via MidP

1. Voor het inschrijven voor intervisie via MidP

 • MidP geeft psychologen de mogelijkheid om zich op te geven voor intervisie. Wanneer er voldoende deelnemers zijn, doet MidP een voorstel voor de  samenstelling van een intervisiegroep. Het is daarna aan de intervisiegroep om de intervisie te organiseren. MidP gaat geen enkele verplichting aan omtrent de feitelijke intervisie, noch qua inhoud noch qua (praktische) organisatie.
 • MidP behoudt zich het recht voor om je te benaderen via het e-mailadres dat je hebt opgegeven, om je te berichten over een (samen te stellen) intervisiegroep. Ook behoudt MidP zich het recht voor om je om andere redenen te benaderen, welke altijd gerelateerd zullen zijn aan de doelen van MidP en geen reclamedoeleinden zullen dienen. Een voorbeeld kan zijn dat we je na een tijdje vragen hoe je ervaringen met de intervisie zijn.
 • MidP bewaart jouw contactgegevens 3 maanden. Als het na drie maanden nog niet is gelukt om je een voorstel voor een intervisiegroepsamenstelling te doen, zullen wij je hierover berichten en verwijderen wij jouw gegevens uit onze database. Je kunt je daarna weer opnieuw aanmelden via de intervisiepagina.
 • MidP deelt de persoonsgegevens die je versterkt uitsluitend met anderen die zich via MidP opgeven voor intervisie. MidP zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming  niet verstrekken aan derden om commerciële redenen of welke andere reden dan ook.
 • MidP garandeert niet dat je -nadat je je hebt opgegeven- ook daadwerkelijk in een intervisiegroep wordt geplaatst. Een reden om je niet aan een intervisiegroep te voegen zou kunnen zijn dat je een andere opleidingsachtergrond hebt of nog niet bent afgestudeerd.
 • MidP kan een voorstel doen voor een intervisiegroep waarin verschillende specialisaties of steden worden samengevoegd.
 • MidP is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het opgeven voor intervisie of voor de inhoud of kwaliteit van de intervisie.
 • MidP behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te veranderen, al dan niet met berichtgeving hierover aan de psychologen die zich hebben opgeven voor intervisie.

2. Voor het opgeven voor en deelnemen aan activiteiten van MidP

 • MidP kan vragen om bepaalde gegevens, zoals e-mailadres, afstudeerrichting en telefoonnummer bij het inschrijven voor activiteiten. Deze gegevens bewaren wij in ieder geval tot dat de activiteit geweest is. Uiterlijk een maand na de activiteit verwijderen wij je persoonsgegevens.
 • MidP behoudt zich het recht voor om je te benaderen via het e-mailadres of telefoonnummer dat je hebt opgegeven, om je te berichten over de activiteit. Ook behoudt MidP zich het recht voor om je binnen een maand na de activiteit te benaderen voor feedback over de activiteit. Verder behoudt MidP zich het recht voor om je om andere redenen te benaderen, welke altijd gerelateerd zullen zijn aan de doelen van MidP en geen reclamedoeleinden zullen dienen.
 • MidP verstrekt jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden om commerciële redenen of welke andere reden ook. Wel gebruiken we jouw naam en e-mailadres voor het opstellen van de deelnemerslijst, die na afloop van de activiteit wordt overhandigd aan de deelnemers.
 • MidP behoudt zich het recht voor om jouw inschrijving niet te accepteren, om welke reden dan ook.
 • MidP is niet aansprakelijk voor schade of anderszins ongemak dat wordt opgelopen tijdens of rondom activiteiten van MidP.
 • MidP behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te veranderen, al dan niet met berichtgeving hier over.
 • Bij workshops, trainingen, lezingen, cursussen en dergelijke waarbij kosten zijn verbonden aan deelname, geldt dat de inschrijving jou verplicht om de bijbehorende kosten naar ons over te maken. Inschrijven is dus niet vrijblijvend.
 • Bij annulering binnen vijf werkdagen na aanmelding krijg je het volledige bedrag terug, tenzij de activiteit zelf in die dagen valt of de activiteit naamgebonden is waardoor er dus niet een ander in jouw plek kan komen.
 • Wanneer je je inschrijft en geld hebt overmaakt, maar -om welke reden dan ook- niet komt opdagen, heb je geen recht op restitutie. De belangrijkste reden hiervoor is dat MidP wel kosten maakt voor de activiteit, zoals bijvoorbeeld de huur van een ruimte of kosten voor een spreker.
 • Bij last-minute inschrijvingen kun je het beste contact met ons opnemen om te overleggen over de betaling.
 • In sommige gevallen is het mogelijk om een vervanger in jouw plaats te laten komen als je zelf niet kunt komen. Ook hierover kun je met ons overleggen.
 • MidP behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren om wat voor reden dan ook, bijvoorbeeld bij te weinig aanmeldingen.  Bij annulering van onze kant vindt wel restitutie van de kosten plaats.

3. Voor het plaatsen van vacatures op de website van MidP

 • MidP behoudt zich het recht voor om vacatures niet te plaatsen of om vacatures te verwijderen voordat de vervaldatum is geweest, zonder opgave van reden.
 • Wanneer de werkgever een vacature voortijdig wil verwijderen van onze website, kan hij of zij een bericht sturen naar vacatures@meestersindepsychologie.nl. MidP verwijdert dan zo snel mogelijk de vacature van de website. MidP kan geen beloftes doen met betrekking tot het aantal werkdagen dat het duurt totdat de vacature verwijderd is.
 • MidP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van een vacature op onze website.
 • Vacatures kunnen ook na verwijdering van onze website nog (tijdelijk) te vinden blijven op internet, doordat zoekmachines hun eigen gegevensopslag hebben. Hierop heeft MidP geen invloed.
 • MidP behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te veranderen, al dan niet met berichtgeving hier over.

4. Voor activiteiten met korting via MidP

 • Wanneer je je via MidP opgeeft voor een activiteit van een andere organisatie, waarbij je korting ontvangt via MidP, geeft MidP jouw gegevens door aan die organisatie. Zij kunnen dan contact met je opnemen. Ook bewaren wij jouw gegevens in ieder geval tot de datum van de activiteit of totdat de inschrijving sluit, zodat wij bij kunnen houden hoeveel mensen zich al hebben opgegeven. Voor andere acties geldt dat je je direct inschrijft bij de betreffende organisatie, waarbij je een actiecode vermeldt bij jouw inschrijving.
 • MidP staat op geen enkele manier garant voor de kwaliteit van de activiteit van een andere organisatie. Ook garanderen wij niet dat je daadwerkelijk deel kunt nemen; dit is iets tussen jou en de andere organisatie. Zij zullen uiteindelijk jouw deelname bevestigen.
 • Wanneer het maximale aantal deelnemers dat (met korting) kan meedoen aan een activiteit is bereik, vermelden wij dit zo snel mogelijk op de website. Hier kan echter enige tijd tussen zitten en zodoende kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website wat betreft beschikbaarheid van mogelijkheden tot inschrijven (met of zonder korting).
 • Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden.