Onze stichting werkt conform een privacyprotocol. Dit protocol is op te vragen via ons online contactformulier.

Welke gegevens verzamelen we
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, door je cv in de database op te laten nemen of je op te geven voor intervisie, bewaren we de gegevens die je aan ons aanlevert om de dienst (cv database, intervisie) te kunnen uitvoeren. Wanneer we een intervisiegroepje vormen, delen we de contactgegevens van diegenen die zich hebben opgegeven met de overige leden van het nieuwe groepje. We sturen dus alle nieuwe groepsleden een bericht met daarin de contactgegevens van de anderen. Als je voor ons een testimonial schrijft, kunnen wij die op de website plaatsen. Je bepaalt zelf of je je naam invult of een anonieme testimonial schrijft. Meesters in de Psychologie verzamelt ook gegevens wanneer je je inschrijft voor een activiteit. Deze gegevens hebben we nodig om de activiteit goed uit te kunnen voeren, zoals je naam, e-mailadres (bijv. om je informatie over de activiteit te sturen) en je telefoonnummer (bijv. om je te bellen als de activiteit last minute niet doorgaat door ziekte van een trainer of wanneer je er nog niet bent als we willen beginnen). Bij sommige activiteiten, met name kostbare activiteiten, vragen we je ook om je adresgegevens. Mocht je niet betalen en we komen er samen niet uit, dan heeft een incassobureau adresgegevens nodig om ons te helpen het geld alsnog te krijgen. Verder houden wij een ‘zwarte lijst’ bij met gegevens van mensen die zich eerder hebben opgegeven voor activiteiten maar niet hebben betaald of niet zijn komen opdagen, terwijl wij wel op ze rekenden en hiervoor kosten hebben gemaakt. Op deze lijst bewaren wij de namen van die personen. Het doel hiervan is misbruik van onze diensten voorkomen. Na een jaar worden namen van deze lijst weer verwijderd.

Wat doen wij met gegevens
We gebruiken gegevens alleen voor het uitvoeren van onze diensten. Meesters in de Psychologie verkoopt gegevens niet door en deelt gegevens niet voor commerciële doeleinden. Wanneer wij een activiteit (zoals een CGT Basisopleiding) uitvoeren met een samenwerkingspartner (zoals een opleidingsinstituut), delen wij de gegevens van de deelnemers wel met de samenwerkingspartner zodat de activiteit uitgevoerd kan worden.

Hoe bewaren wij de gegevens
Wij bewaren de gegevens in een beveiligde omgeving, waar alleen onze vrijwilligers in kunnen met persoonlijke wachtwoorden. Wanneer een vrijwilliger stopt bij Meesters in de Psychologie, verliest diegene zijn/haar toegang tot de systemen. Zodoende kunnen er geen mensen onbedoeld bij de gegevens. Voor de activiteiten geldt dat alleen de vrijwilligers die direct te maken hebben met het organiseren van de activiteiten namens Meesters in de Psychologie bij de gegevens van de deelnemers kunnen, en de technische staf die het systeem onderhoudt.