Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden (LSOVD)

Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden (LSOVD) is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich al ruim 25 jaar actief inzet voor ouders en naast betrokkenen van drugsverslaafden. Doel is belangenbehartiging en weerbaarheidsvergroting door middel van zelfhulp.

Categorieën: Verslaving
Steekwoorden: Lotgenoten, Systeemtherapie