Jeroen wilde niet dood

Aflevering van Zembla (16-10-2014). Zembla onderzocht de aanpak van de geestelijke gezondheidszorg om het stijgend aantal zelfdodingen terug te dringen.

Categorieën: Depressie, GGZ algemeen
Steekwoorden: Documentaire