Eerste hulp bij psychische problemen

Naast alle GGZ-instellingen zijn er nog tientallen instanties die nauw verbonden zijn aan de geestelijke gezondheidszorg, zoals politie, gemeentes en ziekenhuizen, verslavingszorg, daklozenopvang en scholen. GGZ College probeert de kennis over de psychiatrie bij deze doelgroep te vergroten en heeft daartoe op haar website diverse uitzendingen over uiteenlopende onderwerpen staan (bijv. autisme, persoonlijkheidsstoornissen, psychose, eetstoornissen, suicidepreventie, etc.)

Categorieën: GGZ algemeen, Psychiatrie
Steekwoorden: Informatief, Psycho-educatie