Brene Brown on Empathy

Een korte animatie op YouTube waarin Brene Brown ingaat op het verschil tussen empathie en sympathie.

Categorieën: Entertainment
Steekwoorden: Korte film, Psycho-educatie, Zelfontplooiing