Balans

Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelingsrnen gedragsstoornissen, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Zij informerenrnen ondersteunen ouders, bevorderen onderling contact en behartigen dernbelangen van ouders en kind.

Categorieën: ADHD, Autisme, Kind en Jeugd
Steekwoorden: Familie, Ontwikkeling